A mesura que la ciència avança, les persones busquen eines que els permetin créixer en l’àmbit particular i social.

Segons la manera com perceben les coses i els successos que l’envolten a través dels cinc sentits, troben respostes en la programació neurolingüística, un model que també ajuda a revelar la manera de comunicació de l’ésser humà amb ell mateix i amb el seu entorn.

Què és la programació neurolingüística?

Quan es parla de programació neurolingüística, reconeguda per les sigles P.N.L, es fa referència al conjunt de models, tècniques i recursos que s’apliquen a la vida diària i en l’àmbit professional, per millorar-ne la qualitat. La P.N.L. intenta explicar com funciona i processa el cervell humà la informació que li arriba del món que l’envolta.

 

Definició

De manera simple es pot dir, que la programació neurolingüística és una eina que permet reprogramar la ment. Així, es podran implantar programes mentals que permetran conquerir els objectius ambicionats a la vida. Per entendre millor aquest concepte es pot examinar cada paraula que la compon:

Programació, Els subjectes tenen programes mentals que dominen les emocions, pensaments i accions.

Neuro, Està relacionada amb la ment, les neurones, els enllaços entre les neurones citats com a sinapsi i la facultat d’establir noves connexions neuronals o neuroplasticitat neuronal.

Lingüística, És la manera com les persones parlen, pensen i per si, experimenten les situacions.

Origen

L’any 1972, marca el naixement de la P.N.L., quan l’estudiant Richard Bandler, que anava a classes de filosofia, lògica, matemàtica i ciències computacionals, a La Universitat de Califòrnia, EUA; protagonitza una discussió. Aquesta versava sobre la manca de pragmatisme als cursos de psicologia.

Ell va manifestar que s’haurien d’ensenyar coses més pràctiques, com ara la teràpia Gestalt. El mestre de la classe, John Grinder, dóna la raó a l’inquiet estudiant. Tot i això, argumenta que a la Universitat no tenien algú competent en l’ensenyament de teràpia Gestalt.

Bandler decideix mostrar el seu propi esbós per a un seminari en una classe oferta per un mestre regular, amb el valor curricular adequat d’una classe normal universitària. És així que Bandler, alumne i mestre Grinder, s’uneixen.

 

Història de la programació neurolingüística

El terme neurolingüística ho esmenta i registra per primera vegada Korzybski, al seu llibre Science and Sanity (Ciència i Sanitat) de l’any 1933. Però el seu començament com a tal, ocorre als anys 70, a la Universitat de Califòrnia, EUA. El matemàtic, psicòleg gestàltic i expert en informàtica, Richard Bandler i el lingüista John Grinder, van treballar sobre els patrons de conducta de l?ésser humà.

L’origen de les seves exploracions va ser la indagació per deduir com utilitzant la comunicació i el llenguatge s’ocasionaven canvis en la conducta de les persones. Buscaven explicar els models i les tècniques que aconseguissin revelar la fascinació i la imaginació de la conducta i l’expressió de l’ésser humà.

La P.N.L., originalment es va concebre per a mètodes terapèutics, però els resultats obtinguts en forma sorprenent van aconseguir que la seva utilització es ramifiqués. És així que psicòlegs, metges, educadors, professionals de diferents àrees i firmes de gran envergadura, la fan servir, bé sigui per al perfeccionament individual o per a optimització de grups humans.

 

Característiques

La programació neurolingüística ajuda l’ésser humà a créixer, originant una qualitat de vida excel·lent.
Desplega un enfocament pràctic i poderós a assolir canvis personals, ja que posseeix una successió de tècniques associades entre si que permeten assolir la conducta desitjada.
És un eficaç instrument de comunicació, influx i persuasió, ja que a través de l’art de la comunicació es pot orientar el cervell a assolir efectes òptims.

 

Principis

Hi ha alguns principis interessants de la programació neurolingüística, entre els quals destaquen:

El mapa interior és únic: Refereix a l’orientació que les persones tenen del món que els envolta, té a veure amb el mapa interior. Com més complet el mapa, més alternatives d’èxit. El mapa és individual, es construeix d’experiències, cada persona té el seu mapa, no n’hi ha dos d’iguals.

Cada comportament té una intenció positiva: Cada persona i cada conducta té de manera intrínseca un propòsit positiu. La P.N.L. redirigeix aquesta intenció cap a un model de conducta més adaptable i convenient per a la persona.

Tots els problemes tenen solució: Tot i que sembla utòpic, ja que de vegades, no es troben solucions definitives, té a veure amb el mapa de la persona. Com menys camins posseeixi, menys solucions trobareu. Un mapa ric ofereix més alternatives.

Tothom posseeix la força que necessita: Relacionat amb el desenvolupament personal, cada subjecte posseeix la força necessària per aconseguir allò que es proposa.

El cos i la ment formen part del mateix sistema: L’ésser humà és cos i ment, cada sentiment i cada emoció afecten el cos.

Si alguna cosa no funciona, cal intentar una altra cosa: De vegades, s’insisteix a fer alguna cosa que no funciona, no canvien la manera d’actuar. Els practicants de P.N.L. proposen ajudar a reconèixer i modificar aquests comportaments per ser eficaços.

 

Per què serveix la programació neurolingüística

La P.N.L. ajuda a millorar la qualitat de vida. Té molts àmbits d’actuació com el coaching, la teràpia psicològica, les vendes, l’educació, la comunicació, les relacions humanes. S’empra molt en tècniques de desenvolupament personal, com assolir objectius usant recursos interns, conèixer els processos mentals, per millorar la comunicació i les relacions.

La programació neurolingüística no espera ser cap teoria, sinó que és un model que experimenta amb els factors que intervenen en les maneres de pensar, de comunicar-se i de comportar-se. Refereix a les maniobres d‟un procediment.

 

Tècniques

A continuació, s’expliquen dues de les tècniques més utilitzades a P.N.L.

Report: És indicada en circumstàncies on és imprescindible desenvolupar la comunicació amb persones de l’entorn, sigui professional o particular. Es busca crear un ambient de solidaritat i confiança on no hi hagi tergiversacions, disputes o judicis i la comunicació sigui àgil. Aquí es fa ús del llenguatge verbal sent el llenguatge corporal de molta importància.

Ancoratge: És una tècnica que redueix l’emoció de malestar, ansietat o angoixa d’alguna situació estressant. Aquesta pràctica té el seient en el condicionament tradicional de la psicologia de l’ensenyament.

 

Activitats

Es destaquen les següents:

Cura de fòbies, pors o traumes: Amb la cura de les fòbies hi ha una dissociació doble, o el que és el mateix, es canvien les submodalitats involuntàries d’un determinat esdeveniment doblement. Disminueix absolutament l’ímpetu emocional que està instal·lat al cervell.

Associació – dissociació: En aquest cas fins i tot les emocions negatives, els mals estats d’ànim o dolors físics, tenen un final positiu. Totes les accions fetes conscientment o inconscientment, així com qualsevol comportament té una intenció positiva.

Línia del temps: Amb aquesta activitat es pot canviar l’arrel de tota creença que és un reflex de la vida externa. Amb la línia del temps es poden solucionar gran quantitat de problemes, fins i tot potenciar més els recursos positius que es tenen a dins.

 

Aplicacions de la programació neurolingüística

Com es va esmentar anteriorment l’ús de la programació neurolingüística abasta molts camps, entre els quals se citen:

Psicoterapèutica
Els primers llibres sobre PNL tenien un enfocament psicoterapèutic que encara avui s’utilitza. Els seus dos principals usos terapèutics són: com a complement en terapeutes que practiquen altres disciplines i com a teràpia específica anomenada psicoteràpia neurolingüística.

Si bé els objectius originaris de la programació neurolingüística eren terapèutics, amb el temps els patrons s’han adaptat a altres camps, com ara la comunicació interpersonal i la persuasió. Inclouen la comunicació empresarial, capacitació en gestió, vendes, esport, influències interpersonals, coaching, treball en equip, oratòria, negociació i docència.

A  l’educació
Partint de la base per a educar cal comunicar, la programació neurolingüística estén les habilitats per conèixer la importància del llenguatge verbal i no verbal. Ho fa conscienciant els processos mitjançant els quals es rep la informació, s’emmagatzema i es transmet a través dels sentits. Si s’aconsegueix ser un bon comunicador, els alumnes percebran vivament allò que s’està compartint.

Importància
La programació neurolingüística és d’importància valuosa per a l’avenç personal i professional dels individus. Investiga la manera com els éssers humans perceben tot allò que els envolta, a través dels sentits. Passen a ser éssers molt organitzats. Emmagatzemen la informació mitjançant imatges.

Llibres

Tot seguit una selecció de llibres de diversos autors influents al llarg de la història de la P.N.L.; de lectura principal per a qualsevol persona interessada a conèixer aquesta disciplina.

Introducción a la P.N.L. Joseph O´Connor y John Seymour

De sapos a príncipes. Richard Bandler y John Grinder

La estructura de la magia Vol IRichard Bandler y John Grinder

Trance-fórmate. Curso práctico de hipnosis y comunicación eficaz. Richard Bandler y John Grinder.

El poder de la palabra. Robert Dilts

error: El contingut està protegit!!
Skip to content